vg logo v2

Ik leer leren is een training voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 7en 8 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren.

 

Het programma is geschikt voor:

 

Kinderen in de bovenbouw van de basisschool

Hoogbegaafde kinderen

Brugklassers

Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen

Jongeren in het MBO en HBO

Alle aspecten van leren komen aan bod zoals:

 

Leerstijl: Wat is je talent en hoe zet je dit effectief in

Leerstrategie: Wat is een slimme aanpak voor leerwerk, maakwerk en rekenwerk

Faalangst: Hoe ga je om met spanning en stress

Concentratie: Hoe houd je je bij de les en hoe houd je het vol

Motivatie: Wat doe je met 'geen zin' en saaie lessen

Plannen en organiseren van huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd

Evalueren: Hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter

en natuurlijk heel veel tips, weetjes, testen en oefeningen

Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de Ik leer leren training kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. 

Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat Ik leer leren over HOE te leren. 

Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde kinderen, ook kinderen met andere leerstijlen door het onderzoeken en aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren.

Daarmee is deze training uniek in zijn soort.

 

Voor ieder kind die te maken krijgt met leren, is het een noodzaak om te leren hoe te leren. 

De Ik leer leren training is uitermate geschikt om kinderen voor te bereiden op leertaken vanaf groep 8 en de brugklas.

Met name ook kinderen en jongeren in het 2e leerjaar en het examenjaar die vastlopen omdat ze de basisschool op hun sloffen doorliepen, hebben erg veel aan de training. 

Ook MBO-ers en HBO-ers volgen de training (meest individueel) om er hun voordel mee te doen om effectiever en meer efficiënt te leren.

 

Verder is de training heel geschikt voor:

 

kinderen met concentratieproblemen

kinderen met faalangst

kinderen die onder hun niveau presteren

kinderen met leerachterstanden

kinderen waarvan ouders en leerkrachten zeggen: "Er komt niet uit wat er in zit"

kinderen die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn.

kinderen die moeite hebben met automatiseren

kinderen die moeite hebben met structuur en organisatie

kinderen die zich laten afleiden door anderen

kinderen met dyslexie

kinderen met dyscalculie

kinderen met nld

kinderen met ad(h)d

kinderen met motivatieproblemen

 

Kijk voor meer informatie ook op de website www.ikleerleren.nl

 

Deze training is vooral een doe en activiteiten training waarin het werkboek met verschillende testen de weg wijst en als naslagwerk steeds weer gebruikt kan worden.

De training bestaat uit 5 lessen van anderhalf uur. De lessen hebben ieder hun eigen thema en aan het eind van iedere les maakt het kind zelf een actieplan waarmee het de komende tijd aan de slag gaat. 

Op deze manier beklijft de lesstof beter doordat de zwakke en sterke punten precies in kaart zijn gebracht.

Wat is 'leren leren'