vg logo v2

Natasja Aelbers, getrouwd en moeder van twee zoons

In de afgelopen jaren heb ik spontaan verschillende kinderen met een hulp vraag op mijn pad gekregen soms was de vraag zichtbaar maar vaak ook onzichtbaar. Ik heb deze kinderen kunnen helpen, begeleiden zodat ze met een positieve blik naar de toekomst weer verder konden. 

Deze ervaringen hebben mij doen besluiten de kindercoach opleiding te gaan doen en hier mijn vak van te maken

 

 

Veiligheid, Vertrouwen, Eerlijkheid en  Humor zijn voor mij sleutelbegrippen als het gaat om werken met kinderen. Het kind mag zijn wie het is. Aan het kind dat hulp nodig heeft, wil ik laten zien dat het op eigen kracht problemen het hoofd kan bieden door een oplossinggerichte aanpak en met een positieve houding tegen over zichzelf en de toekomst

Ouder(s) bied ik inzicht hoe er met deze problematiek het beste omgegaan kan worden om samen er aan werken met de juiste handvatten.

 

Opleidingen:

Kinder- Opvoedcoach bij Tea adema

Contextueel en Systemisch coachen

Ik leer leren

Ik leer anders

Mindmappen 

NLP

Reiki 1,2,3

Thomas Gordon effectief communiceren met kinderen

 

 

VLOT gecoacht helpt kinderen en hun ouders met leerproblemen,  emotionele problemen en alle voorkomende opvoedkwesties.

 

Wie ben ik?